Kilometrikorvaus 2022-2025


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus 2022–2025

Matkakustannusten korvaukset (liite 16)


Liitteen 16 Matkakustannusten korvaukset 5 § Kilometrikorvaus virka- ja työmatkasta on määräaikaisesti muutettu sopimuskaudeksi. Uuden pöytäkirjamerkinnän mukaan kalenterivuosittain ensimmäiseltä 7 000 kilometriltä maksetaan sopimusmääräyksessä sovittu suurempi kilometrikorvaus, jonka suuruus vuonna 2022 on 46 snt/km. Aikaisemman sopimuksen mukainen kalenterivuosittainen kilometriraja suuremmalle kilometrikorvaukselle oli 5 000 km. Vuoden 2022 vuosiraja on siis 7 000 kilometriä.

Esimerkki:
Maatalouslomittajalle on tullut oman auton käytöstä 15.4.2022 täyteen 5 000 kilometrin raja, jonka jälkeen maksettu kilometrikorvaus on alentunut. Maatalouslomittajalle 1.5.2022 alkaen oman auton käytöstä kertyviltä 2 000 kilometriltä maksetaan korkeampi kilometrikorvaus (46 snt/km), jonka jälkeen kilometrikorvaus alentuu (40 snt/km).