Hallinto-organisaatio

Jäsenenä

Pääset vaikuttamaan omassa yhdistyksessäsi toimimalla paikallistoimikunnassa tai suoraan yhdistyksessä.

Paikallistoiminta
 • oman kunnan tai useamman kunnan alueella olevaa jäsenten omaa virike- ja virkistystoimintaa ylläpitävää yhteistä toimintaa.
 • opintokerhotoimintaa ja koulutukseen ohjaavaa toimintaa.
 • aluetoimintaa
Yleiset kokoukset

Syyskokous
 • vahvistetaan jäsenmaksu
 • valitaan erovuoroiset hallituksen jäsenet
 • päätetään tulo- ja menoarviosta
 • käsitellään jäsenaloitteet
Kevätkokous
 • käsitellään tilinpäätös
 • käsitellään toimintakertomus
 • käsitellään jäsenaloitteet
Hallitus
 • kokoonpano 6 jäsentä, valitaan maan eri osat huomioonottaen ja jäsenmäärä alueittain
 • lisäksi puheenjohtaja
 • hoitaa yhdistyksen asioita
 • edustaa yhdistystä