Jäsenyys

Maatalouslomittaja, järjestäydy omaan yhdistykseen!

Mitä etua järjestäytymisestä on?

 • Jokainen palkankorotus tai muu palvelussuhteen parantaminen on järjestäytyneen ammattiyhdistysjäsenen työntulos.
 • Myönteiset työn tulokset ovat nähtävissä jokaisessa sopimuksessa.
 • Lomituspalvelulakia valmisteltaessa, Eduskunnan eri valiokunnat kutsuvat ammattiyhdistyksen edustajat kuultavaksi.
 • Ammattiyhdistys on edustettuna Mela:n neuvottelukunnassa.

Yhteistyö on voimaa ajettaessa yhteisiä tavoitteitamme.

Omana itsenäisenä yhdistyksenä voimme keskittyä vain oman ammattikunnan asioiden edelleenajamiseen työmarkkinakentässä yhteistyössä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton ja Kunta-alan unionin kanssa.

 • JYTY:n liittohallituksessa
 • JYTY:n liittovaltuustossa
 • Kunta-alan unionin hallituksessa
 • Toimihenkilöjärjestö STTK:n liittovaltuustossa

Miksi Maatalouslomittajat ry:tä tarvitaan

Yhdistys on perustettu valtakunnalliseksi yhdistykseksi.

Perustettu Ilmajoella 5.2.1979

Perustettu ammattikuntakohtaisena ajamaan ainoastaan maatalouslomittajien ja johtavien maatalouslomittajien asioita.

Maatalouslomittajien perustama ja hallitsema itsenäinen yhdistys.

Tätä tarvitaan, koska:

Maatalouslomittajan ammatti on ERIKOISAMMATTI monessa suhteessa:

 • työn suorituspaikat vaihtuvat
 • työpaikkojen erilaiset olosuhteet joka työpaikassa
 • kaksi päivittäistä työmatkaa
 • ihmissuhdeasiat
 • työn vastuullisuus

Valtakunnallisena yhdistyksenä pääsemme esille yleisissä tiedotusvälineissä Suorat yhteydet yhteistyökumppaneihin ja päättäjiin.

Jäsenetuina saat

 • Sopimusneuvontaa
 • Maatalouslomittaja lehden
 • Jyty- lehden
 • Yhteisvoimaa palkkataistelussa
 • Vakuutusturvaa
 • Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta
 • Lomatoiminta (Jytyn mökit)
 • Maito ja Me –lehti
 • alennuksia eri ammattilehdistä (Tarjouksia Maatalouslomittaja-lehdessä, mm. Maaseudun Tulevaisuus, Koneviesti ja Pellervo -lehti)
 • Lainopillista neuvontaa
 • Koulutusta
  • luottamusmieskoulutus
  • jäsenten ay-koulutus
 • Ennenkaikkea tunnet ammatillista yhteenkuuluvuutta.
 • Oman luottamusmiehen palvelukset
 • Kunta-alan unionin / Jyty:n pääluottamusmiehen palvelukset.
 • Oman yhdistyksen palvelut
 • Työttömyysturvaa

Jytyn työttömyyskassa. Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan syntyy, kun työssäoloehto täyttyy, 26 viikkoa työssä ja jäsenenä, jossa vähintään 18 työtuntia / viikko