Jäsenmaksut


Yhdistyksen jäsenmaksu on 1,4% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja

euromääräinen jäsenmaksu5 euroa/kk.


HUOM!

JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ ON SIIRTYNYT JYTYLIITOLLE.
KAIKKI JÄSENMAKSUJA KOSKEVAT ASIAT HOIDETAAN JYTYLIITON KAUTTA.
(Vain kannattaja/eläkeläisten jäsenmaksut hoidetaan yhdistyksen toimistolta).

Euromääräiset ja itse maksavien %-jäsenmaksut Jyty ry:n palvelunumeroon

020 789 3730 tai sähköpostilla jasenmaksut@ jytyliitto.fi.Työnantajavaihdos -ilmoitus

Tärkeää on tehdä uudelle työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perimistä varten. Tärkeää siksi, että uusi työnantajasi tietää mihin yhdistykseen kuulut ja mihin jäsenmaksut tilittää sekä yhdistyksessämme tiedot pysyvät ajantasalla.

Täytettyäsi lomakkeen, jätä päällimmäinen osa (työnantajan kappale) palkanlaskentaan, toimita yhdistykselle liiton ja yhdistyksen kappaleet ja jätä alimmainen (toimihenkilön kappale) itsellesi. Jos olet liittymässä uutena jäsenenä niin toimita kaikki kappaleet yhdistyksellemme. Lisää lomakkeita numerosta 06-4208221 Raimo Kivineva, sähköposti raimo.kivineva@ maatalouslomittajat.fi


Tarkasta palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksut on peritty niin työnantajan vaihtuessa kuin liittyessäsi uutena jäsenenä. Mikäli jäsenellä, yhdistyksen sääntöjen mukaan, on maksamatta jäsenmaksua yli neljältä kuukaudelta menettää jäsen jäsenoikeutensa.Jäsenmaksu palkattomalta ajalta

Kun olet tilanteessa, jolloin et saa palkkaa ja/tai työnantaja ei peri jäsenmaksua, etkä saa Jytyn työttömyyskassan maksamaa etuutta, on jäsenmaksu suoritettava itse suoraan yhdistyksellemme.

Jäsenmaksu on 5 euroa/kk Maksu voidaan suorittaa neljännesvuosittain tai yhdellä kertaa.


Edellä mainittuja tilanteita ovat esimerkiksi:
  • äitiys-/vanhempainloma, hoitovapaa
  • sairausloma, kuntoutustuki (ent. määräaikaiseläke)
  • opiskelu, muu kuin koulutustuen saajat
  • työttömyys, Kelan maksama työttömyyspäiväraha
  • palkaton työloma
  • muu työ, jäsenmaksu on 1,4% Ennakonpidätyksenalaisesta palkasta


Työttömyyskassan maksamista etuuksista (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, koulutustuki, työvuorotteluvapaakorvaus) liitto (Jyty) perii jäsenmaksun suoraan etuuksista. Edellytyksenä on, että on toimitettu valtakirja Jyty:n työttömyyskassalle jäsenmaksun perimiseksi.

Täytä ja palauta oheinen ilmoitus, vaikka saatkin työttömyyskassan maksamia etuuksia. Palkattoman ajan ilmoituksen voi tehdä myös yhdistyksen kotisivuilla www.maatalous lomittajat.fi