Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.10. alkaen

26.08.2021

Muutokset koskevat työajan ulkopuolista, työhön liittyvää matkustamista sekä yötyötä. Uudistettu työturvallisuuslaki ohjaa työnantajia arvioimaan vaaroja ja vähentämään matkustamisesta sekä yötyöstä aiheutuvia terveyshaittoja aiempaa ennaltaehkäisevämmin ja suunnitelmallisemmin.

Täsmennyksiä työnantajan velvollisuuksiin vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa

Nykyisin työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Lakiin on lisätty uutena huomioitavana työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen.

Yötyötä koskevassa muutoksessa työnantajan velvollisuutena on selvittää, millä toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voidaan vähentää niissä tilanteissa, joissa yötyötä tekevän työntekijän työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista.

Yötyötä tekevällä työntekijällä on oikeus saada työnantajalta selvitys seikoista, joiden vuoksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista aiheutuvasta terveysvaarasta huolimatta. Selvitys on annettava ainoastaan työntekijän sitä pyytäessä, ja sen saisi antaa myös suullisesti.

Muualla verkossa

17.09.2021Olavi Uusivirran keikka on peruttu Ikaalisissa!
17.09.2021Puustinen-Kiljunen asettuu ehdolle puheenjohtajaksi
16.09.2021Ahola asettuu ehdolle puheenjohtajaksi
10.09.2021Uudet yhteystiedot 20.9.2021 alkaen
26.08.2021Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.10. alkaen
23.08.2021Tahkolla on vapaita mökkejä
17.08.2021Syyskokouksen ohjelma ja majoitusvaraukset
11.08.2021Syyskokous Ikaalisissa
11.06.2021Paikallisyksiköt 1.1.2023
06.06.2021Puustinen toiminnanjohtajaksi

Siirry arkistoon »