Vuorokausilevosta poikkeaminen

25.05.2021

 

 

Työaikalain mukaan (6 luku 25§);

Työnantaja ja työntekijöiden luottamusmies tai, jos sellaista ei ole valittu, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusvaltuutettu taikka muu työntekijöiden edustaja saavat sopia tilapäisestä vuorokausilevon lyhentämisestä työntekijän siihen suostuessa seitsemään tuntiin, jos työn tarkoituksenmukainen järjestely sitä edellyttää.

 

Työaikalaki luo pohjan siihen, että vuorokausilevosta voidaan poiketa. Huomioitavaa on, että työaikalaki mahdollistaa vain tilapäisen poikkeamisen.

 

KVTES:n (liitte 13, 3 § 3 mom.);

Lomittajalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika. Jos työajan tarkoituksenmukainen järjestely edellyttää, voidaan lepoajasta sopia työntekijän kanssa. Jos järjestely koskee vähintään viittä työntekijää, on asiasta sovittava ao. luottamusmiehen tai paikallisesti ao. sopijajärjestön kanssa. Lepoajan tulee kuitenkin olla vähintään 7 tuntia.

KVTES:n määräyksellä ei ole kuitenkaan sovittu siitä, että asiasta voitaisiin sopia toistaiseksi, ainoastaan työaikalain mukaisesti tilapäisesti. Työaikalaissa tai sen perusteluissa ei täsmennetä, mitä tarkoitetaan sanalla tilapäisesti.

 

KVTES:n määräyksillä on siis poikettu työaikalaista vain siten, että poikkeamisesta voidaan sopia työntekijän ja työnantajan välillä. Mutta jos poikkeaminen koskee yli viittä työntekijää, asiasta pitää sopia luottamusmiehen kanssa tai paikallisella sopimuksella.

Käytännössä luottamusmies harkitsee, suostuuko hän tekemää sopimuksen työnantajan kanssa. Samalla tavoin ratkaistaan paikallinen sopimus (Kunta - Maatalouslomittajat ry).

 

Viimeaikoina yhdistyksen tietoon on tullut tapauksia, joissa työnantaja on sopinut vuorokausilevon poikkeamisesta yli kahdenkymmenen maatalouslomittajan osalta, mutta luottamusmiehen kanssa asiasta ei ole sovittu!

Luottamusmiesten on syytä pyytää selvitys työnantajalta, kuinka monen jäsenen kanssa asiasta on sovittu.

 

Jokaisella sopimuksella on aina jokin tarkoitus, Kun sopimusta tehdään, tulee miettiä, mitä työntekijät hyötyvät sopimuksesta?

 

 

Raimo Kivineva

Toiminnanjohtaja

17.09.2021Olavi Uusivirran keikka on peruttu Ikaalisissa!
17.09.2021Puustinen-Kiljunen asettuu ehdolle puheenjohtajaksi
16.09.2021Ahola asettuu ehdolle puheenjohtajaksi
10.09.2021Uudet yhteystiedot 20.9.2021 alkaen
26.08.2021Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.10. alkaen
23.08.2021Tahkolla on vapaita mökkejä
17.08.2021Syyskokouksen ohjelma ja majoitusvaraukset
11.08.2021Syyskokous Ikaalisissa
11.06.2021Paikallisyksiköt 1.1.2023
06.06.2021Puustinen toiminnanjohtajaksi

Siirry arkistoon »