Sähköpostit maatalouslomittajille

27.01.2021

Valtio korvaa 1.5.2020 lähtien kuntaan työsuhteessa työskennelleelle maatalouslomittajalle hankitun paikallisyksikköä hallinnoivan kunnan (at) kunta.fi-sähköpostin kustannuksia enintään 7,00 euroa kuukaudessa lomittajaa kohden. Korvaus koskee ns. vakinaisia ja siihen rinnastettavia maatalouslomittajia. Huomioon otetaan ne kuukaudet, joiden aikana lomittaja on ollut varainhoitovuoden kuluessa toimessaan.

Huomioitavaa on, että maatalouslomittajan ei ole pakko käyttää kunnan tarjoamaa sähköpostia eikä se siten voi olla virallinen työnantajan tiedottamiskeino. Asioista kannattaa toki sopia ja eri menettelytavoista. Samoin tulee paikallisesti sopia, miten sähköpostin lukeminen katsotaan työntekijän työajaksi. Keskeistä on se, että käytännössä muut kunnan työntekijät lukevat sähköpostin työaikanaan.

Tarkennus 24.2.2021;

Työnantaja voi hankkia työntekijälle puhelimen tai tietokoneen ja määrätä työntekijä käyttämään sitä työaikana, mutta ei työajan ulkopuolella.

Oikeuskanlslerin ratkaisu jutussa, jossa Salon kaupungin ei katsottu toimineen yhdenvertaisesti, koska työnantaja tiedotti osin sähköisesti henkilöstöä koskevissa asioissa.

Yhdenvertainen kohtelu työnantajan tiedottamisessa

Diaarinumero: OKV/791/1/2014
Antopäivä: 20.3.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Asiassa saadun selvityksen perusteella katson, että yhdenvertaisuuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännösten perusteella kaupungin menettelyä työntekijöille suunnatussa tiedottamisessa ei kaikilta osin voida pitää työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaisena.

 

Myös niiden työntekijöiden, joilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia internetin käyttöön tai sähköpostin seuraamiseen kuin esimerkiksi toimistotyöntekijöillä, tulee saada yhteistoimintamenettelyjä koskevat tiedot sekä muut työoloja ja työehtoja koskevat tiedot käyttöönsä muulla tavoin siten, että työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu voidaan turvata.

24.02.2021Nivalassa koronatartunta
09.02.2021Tasapuolinen kohtelu
03.02.2021Maatalouslomittaja-lehti uudistuu
27.01.2021Sähköpostit maatalouslomittajille
20.01.2021Parlamentaarinen ohjausryhmä ei ehdota lomituspalvelujen siirtoa hyvinvointialueiden vastuulle
26.12.2020Paikallisyksiköiden alueelliset muutokset
22.12.2020Kilometrikorvaukset nousevat 1.1.2021
14.12.2020Toimisto suljettu
23.11.2020Jonna Voima Jytyn puheenjohtajaksi
13.11.2020Tahkon Talkoot

Siirry arkistoon »