Parlamentaarinen ohjausryhmä ei ehdota lomituspalvelujen siirtoa hyvinvointialueiden vastuulle

20.01.2021

Meiliä Melasta (paikallisyksiköille)

Vuotta 2020 mullisti koronapandemia myös lomituspalveluissa kuten kaikessa muussakin. Vaikka sitä ei ole missään nimessä vielä voitettu, voinemme tässä vaiheessa odottaa, että alkaneesta vuodesta 2021 tulee uuden toivon vuosi.

 

Lomituspalveluissa vuotta 2021 värittää paikallisyksiköiden yhdistymisten valmistelu. Tehdään tätä työtä yhdessä, hyvässä hengessä, tavoitteenamme entistäkin toimivammat lomituspalvelut.

 

Parlamentaarinen ohjausryhmä ei ehdota lomituspalvelujen siirtoa hyvinvointialueiden vastuulle

 

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys on valmistunut. Kansanedustaja Aki Lindén luovutti selvityksen kuntaministeri Sirpa Paaterolle 12. tammikuuta.

Selvityksessä ehdotetaan, että sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2026. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinlääkintähuolto ja elintarvikevalvonta.

 

VM:n tiedote kokonaisuudessaan:

https://vm.fi/-/hyvinvointialueille-ehdotetaan-siirrettavaksi-ymparistoterveydenhuollon-tehtavia- 1.1.2026

 

 

 Oikeusasiamiehen kannanotto

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on ottanut kantaa paikallisyksikön velvollisuuteen järjestää lomitus vahvistettuna ajankohtana. Kyse oli siitä, onko paikallisyksikön järjestettävä sijainen sairastuneen lomittajan tilalle. 1/2021  Jos paikallisyksiköllä ei ole tarjota toista lomittajaa sairastuneen tilalle, tulee selvittää myös se vaihtoehto, olisiko kyseisessä tilanteessa mahdollista tilapäisesti palkata yrittäjän ehdottama henkilö, jotta vuosiloma voisi toteutua jo päätettynä ajankohtana.

Oikeusasiamies muistutti myös, että hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastata asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Tiedusteluihin tulisi mahdollisuuksien mukaan vastata välittömästi.

 

Turkistilojen vuosilomapäiviä ei voi siirtää koronariskin johdosta

 

Tiedustelimme Sosiaali- ja terveysministeriön kantaa siihen, voidaanko turkistuottajan pyynnöstä lomapäiviä siirtää erityisen koronatartuntariskin johdosta.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta lomituslainsäädäntöä tulee soveltaa normaaliin tapaan niin turkistuottajien kuin maatalousyrittäjienkin kohdalla. LTL:n 16 §:n mukaan siirto edellyttää, että paikallisyksikkö on vahvistanut vuosiloman pitoajankohdan, mutta vuosilomaa ei ole voitu pitää sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Koronaepidemiaa ei voida katsoa LTL:n 16 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi hyväksyttäväksi syyksi vuosilomien siirrolle seuraavalle vuodelle.

 

Päivitys tilitysohjeeseen

 

Valtio korvaa 1.5.2020 lähtien kuntaan työsuhteessa työskennelleelle maatalouslomittajalle hankitun paikallisyksikköä hallinnoivan kunnan (at) kunta.fi-sähköpostin kustannuksia enintään 7,00 euroa kuukaudessa lomittajaa kohden. Korvaus koskee ns. vakinaisia ja siihen rinnastettavia maatalouslomittajia. Huomioon otetaan ne kuukaudet, joiden aikana lomittaja on ollut varainhoitovuoden kuluessa toimessaan.

24.02.2021Nivalassa koronatartunta
09.02.2021Tasapuolinen kohtelu
03.02.2021Maatalouslomittaja-lehti uudistuu
27.01.2021Sähköpostit maatalouslomittajille
20.01.2021Parlamentaarinen ohjausryhmä ei ehdota lomituspalvelujen siirtoa hyvinvointialueiden vastuulle
26.12.2020Paikallisyksiköiden alueelliset muutokset
22.12.2020Kilometrikorvaukset nousevat 1.1.2021
14.12.2020Toimisto suljettu
23.11.2020Jonna Voima Jytyn puheenjohtajaksi
13.11.2020Tahkon Talkoot

Siirry arkistoon »