Meiliä Melasta

26.10.2020

Loistolomittaja-kampanja lähti käyntiin vauhdikkaasti

 

Kiitos teille kaikille Loistolomittaja-kampanjan markkinoinnista. Meille on tullut 26.10.2020 mennessä jo 254 ilmiantoa loistavista lomitustyötä tekevistä henkilöistä. Samalla olemme saaneet arvokasta tietoa siitä, minkälainen osaaminen koetaan erityisen tärkeäksi maatalouslomittajan työssä.

Kampanja on edelleen voimassa vuoden loppuun asti, joten vielä ehtii osallistua ja nostaa esiin tärkeää lomittajan työtä.

 

Maskien korvaaminen valtion korvauksesta

 

Lomittajien työmatkaan, koulutukseen ja työkokouksiin liittyvissä tilanteissa, joissa 1-2 metrin turvaväliä ei voida ylläpitää yli 15 minuutin ajan, voidaan kasvomaskien kustannuksiin myöntää valtionkorvaus.

Työpaikallaan maatalouslomittajat käyttävät hengityssuojainta eläin- ja rehupölyä vastaan, eikä maskia tarvita erikseen tähän tarkoitukseen.

 

Tarkennamme sijaisavun hakemisajankohtaan liittyvää ohjettamme

EU:n valtiontukisäännöistä tuli lomituslainsäädäntöön vaatimus, että sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vaatimus koskee sekä paikallisyksikön järjestämää että itse järjestettyä lomitusta.

Kirjallisen hakemuksen vireille tulon ajankohdalla on siis ratkaiseva merkitys päätettäessä hakijan oikeudesta sijaisapuun, ja siksi hakemusten vastaanottoajankohdat tulee kirjata hakemusasiakirjoihin.

Hakemuksen vastaanottokirjaus tulee tehdä kellonaikatarkkuudella silloin, kun sillä on ratkaiseva merkitys sen toteamiseksi, että sijaisapua on haettu kirjallisesti ennen sijaisapulomituksen alkamista.

Hakemuksiin tulee kirjata saapumisajankohta kellonaikatarkkuudella esim. silloin, jos hakijalle on järjestetty lomitus ensin esim. tuettuna maksullisena lomituksena ennen kuin kirjallinen sijaisapuhakemus saapuu. Oikeus sijaisapulomitukseen voi alkaa vasta kirjallisen hakemuksen saapumisesta eteenpäin.

 

Jos hakemus on tullut esim. tekstiviestijärjestelmään tai sähköpostiin, arkistoitavaan hakemukseen tallentuu automaattisesti hakuaika päivämäärä- ja kellonaikatarkkuudella.

 

Jos hakemus on tullut Lomitusnetin kautta, Lomitusnetin hakemustiedossa näkyy hakemuksen saapumispäivä. Hakemuksen tekoajankohta tulee selvittää Lomitusnetin viitetiedoista.

 Lomakkeella tuleviin hakemuksiin tehdään vastaanottomerkinnät.

Paikallisyksikkö voi järjestää sijaisapulomitusta vasta sen jälkeen, kun kirjallinen hakemus on saapunut paikallisyksikköön. Kustannukset, jotka ovat syntyneet sijaisavun järjestämisestä ennen kirjallisen hakemuksen saapumista, eivät oikeuta valtion korvaukseen.

 

Jos itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksesta tulee ilmi, että sijaisaputyöt on aloitettu ennen kuin sijaisapuhakemus on tullut perille, korvauksen myöntämisen edellytykset eivät täyty. Tällöin sijaisapua voidaan myöntää vasta siitä lähtien, kun perustellusti voidaan katsoa kyseessä olevan eri sijaisapujakso, ts. esim. uusi sairauslomajakso.

Melan on tekemissään tarkastuksissa valvottava, että kirjallinen hakemus on tehty ennen töiden aloittamista. Mikäli näin ei ole menetelty, aiheutuu tästä jälkikäteen valtionkorvauksen takaisinperintä, jota ei lomituspalvelulain perusteella ole valitettavasti mahdollista edes kohtuullistaa, koska kyseinen ehto perustuu EU-lainsäädäntöön.

23.11.2020Jonna Voima Jytyn puheenjohtajaksi
13.11.2020Tahkon Talkoot
12.11.2020Tahkon LM-koulutus 8.-9.9.2021
05.11.2020Mela kiirehtii yksiköiden yhdistämisiä
26.10.2020Meiliä Melasta
23.10.2020MT selvitti: Pelko lomittajapulasta ei toteutunut - kotieläintiloille riitti sijaisia koronasta huolimatta
15.10.2020Vastaa Jytyn jäsenkyselyyn 2020
05.10.2020Puhakka valittiin puheenjohtajaksi
05.10.2020LM-teemakurssi maatalous 2021
23.09.2020Jyty-vaalit 2020

Siirry arkistoon »