KHO:n päätös; Hoitotyöhön voi kuulua useampi kuin kaksi ruokintakertaa vuorokaudessa

02.05.2019

29.4.2019

HO:n ratkaisu lomituspalvelutehtävistä

A:n tilalla lehmiä ruokittiin neljä kertaa vuorokaudessa noin kello 6.00, 11.00, 17.00 ja 22.00. Vastaavasti lomittaja oli vuosilomituksen aikana ruokkinut eläimet tilan vakiintuneiden työaikojen mukaisesti neljän käyntikerran yhteydessä. Lomituspalveluiden paikallisyksikkö oli hylännyt A:n vuosilomalomitukseen liittyvän hakemuksen kello 11.00 ja 22.00 tapahtuvien lehmien ruokintakäyntien muuttamisesta maksuttomiksi lomituspalvelutehtäviksi. Paikallisyksikkö oli päätöksessään katsonut, että nämä ruokintakäynnit olivat maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 8 c §:ssä tarkoitettuja valvontakäyntejä, joista oli tullut periä lomituspalvelulain 28 a §:n mukaisesti 33 euroa käynniltä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kotieläinten ruokinta on lomituspalvelulain 8 ja 8 b §:ssä tarkoitettu välttämätön kotieläinten hoitotyö. Eläinten välttämättömään hoitotyöhön voi kuulua useampi kuin kaksi ruokintakertaa vuorokaudessa riippuen muun ohella siitä, onko tilalla tapahtuva eläinten ruokinta automatisoitu ja millaiset ovat tilan tuotantomenetelmät ja muut olosuhteet.

Asiassa oli riidatonta, että A:n tilan tavanomaiseen tuotantomenetelmään kuului neljä lehmien ruokintakertaa vuorokaudessa. Tilalla ei ollut automaattista ruokintajärjestelmää. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tilan kaikkien neljän ruokintakerran toteuttaminen oli eläinten välttämätöntä hoitotyötä, ja niihin liittyvät käynnit tilalla kuuluivat siten lomituspalvelulain 8 b §:n mukaisiin lomituspalvelutehtäviin. Sovellettavaksi eivät täten tulleet lomituspalvelulain valvontakäyntejä ja niiden maksullisuutta koskevat 8 c §:n ja 28 a §:n säännökset.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1 § 1 ja 2 momentti, 8 § 1, 2 ja 3 momentti sekä 8 b §

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 6.10.2017 nro 17/0994/6

21.06.2020Toimisto on suljettu vuosilomien vuoksi 16.8 saakka
28.05.2020Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020?2021 allekirjoituspöytäkirja
28.05.2020Kunta-alalle uudet sopimukset
26.05.2020Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
25.05.2020Elokuussa Tahkolla tapahtuu!
05.05.2020Ajankohtaista Melasta
04.05.2020Totuus kaatuneesta kunta-alan sopimusesityksestä
28.04.2020Kunta-alan sopimuksista päätetään torstaina 30.4.2020
27.04.2020Kunta-alalla on saatu aikaan neuvottelutulos
14.04.2020Osallistu lomituksen uudistuksen keskusteluun

Siirry arkistoon »